Rabu, 18 November 2015

Kumpulan Pupuh Sunda MP3

Pupuh Sunda adalah tembang sunda dengan irama dan birama standar yang syair nya bisa berupa puisi, tebakan yang tersusun dengan indah. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing pupuh memiliki makna dan sifat tersendiri serta  digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Berikut macam-macam pupuh yang sudah saya gabungkan kedalam 1 file rar.

1. Manuk Dadali
2. Pupuh Sinom
3. Pupuh Asmarandana
4. Pupuh Dangdanggula
5. Pupuh Pucung
6. Pupuh Wirangrong
7. Pupuh Maskumambang
8. Pupuh Ladrang
9. Pupuh Balakbak
10. Pupuh Magatru
11. Pupuh Lambang
12. Pupuh Jurudemung
13. Pupuh Gurisa
14. Pupuh Gambuh
15. Pupuh Mijil
16. Pupuh Kinanti
17. Mars Kab. Bandung
18. Sabilulungan
19. Tihoncewang
20. Tihoncewang 2
21. Tokecang
Silahkan unduh filenya di sini
Terimakasih semoga bermanfaat. Salam

0 komentar: